Nyheder fra Stenstrup

15 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Stenstrup og omegn

Job tilbydes:
Kirkeby - Øbakkerne søger 2 pædagoger
Øbakkerne søger:1 pædagog 37 timer til Kirkeby Børnehus pr. 1.7.2022 eller snarest derefter.1 pædagog 25-30 timer i midlertidig vikariat fra 1.7.2022-30.6.2023Kirkeby børnehus rummer pt 65 børnehavebørn, 14 vuggestuebørn og deres familier samt engagerede personaleteams. Børnehuset er opdelt i henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdeling og disse stillinger er med tilknytning til børnehavegruppen.Børnehuset har et tæt samarbejde med foreninger og skole i lokalområdet og deltager i fælles kulturelle arrangementer.Kirkeby børnehus har produktionskøkken og forældrevalgt madordning. Madlavning, pasning af dyrehold og urtehave sammen med børn indgår i organiseringen af pædagogiske læringsmiljøer.Uderummet består af 2½ tøndeland, der er indrettet således, at den understøtter børnenes sansemotoriske udvikling, appellerer til børnenes nysgerrighed og giver mulighed for børns egen leg, oplevelser og udfordringer. Kirkeby Børnehus er Gazellebørnehus, hvilket betyder, at vi har et ekstra fokus på krop, sanser og bevægelse.Vores pædagogiske tilgang er præget af et barnesyn og en tro på, atLeg og læring er to sider af samme og læring foregår hele dagen, både i rutiner, voksenstyrede aktiviteter og børns egen legRelationer og venskaber er vigtige og børn skal have mulighed for at føle sig som en del af fællesskabetVores pædagogiske tilgang viser sig i praksis ved at vi  arbejder inkluderende og ud fra en neuroaffektiv tilgang, hvor pædagogen har ansvaret for relationenvi har øje for det enkelte barn og gruppen, og tilpasser lege-og læringsmiljøer, så børnene befinder sig i zonen for nærmeste udvikling med mulighed for at opnå følelsen af at mestre. Er du klar til at omsætte den styrkede pædagogiske læreplan til pædagogiske hverdagshandlinger, som pædagog at positionere dig og være en aktiv del af læringsmiljøet, imens du understøtter børns leg.Så er det lige dig vi gerne vil have som medarbejder/kollega.Vi har brug for at du: kan koble dig på Vision, mission og fælles pædagogisk arbejdsgrundlag for kommunale dagtilbud i Svendborg.har fokus på hverdagslæring med inddragelse af krop, sanser og bevægelse, både ude og inde og gerne med et musisk indhold.er aktiv og ansvarlig for relationsdannelse i det pædagogiske arbejde og formår at være en synlig og tydelig voksen, en god rollemodel og karavanefører for en børnegruppe.har lyst til at arbejde med dyr, urtehave og maddannnelse i den pædagogiske praksis.formår at holde overblikket i en travl hverdag, udvise empati, være fuld af energi og har en god portion humor.kan lide at lege og vi kan finde dig aktivt deltagende i børns leg og har fokus på legende læring, hvor du ser dig selv som en aktiv del af læringsmiljøet.Har en anerkendende og ligeværdig kommunikation med både børn, forældre og eksterne samarbejdspartnere, hvor du guider frem for at irettesætte.Vægter forældresamarbejdet højt, som forudsætning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.er fagligt velfunderet og opdaterer dig på ny viden, hvor du har fokus på dokumentation og evaluering.Kan give både følgeskab og lederskabKirkeby Børnehus er et af 7 børnehuse i det kommunale dagtilbudsområde Øbakkerne. Læs mere på AULA Yderligere oplysninger:Kirkeby Børnehus ved Tove Hedegaard Rasmussen, tlf 29 48 18 33 Du er velkommen til at kontakte os og evt aftale et besøg.Ansøgningsfrist d. 22.5.2022 Samtaler forventes at blive afholdt d.30.5.2022Ansøgningen modtages kun gennem EMPLY og ønskes bilagt dokumentation for uddannelse og arbejde, samt telefonnumre og navn på, hvor der kan indhentes reference.Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Grundløn+Svendborg tillæg      samt mulighed for at forhandle kvalifikationsløn.Løn og Personalekontoret indhenter straffeattest og børneattest på den ansøger, der bliver ansat. En forudsætning for ansættelsen, er en tilfredsstillende straffeattest i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn & Unge.Velkommen til Svendborg - Øhavets hovedstad!Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns kulturhovedstad. Vi har en charmerende bymidte og livlig handelsby med teatre og museer, rigt foreningsliv, samt folkeskoler i top og med særligt fokus på bevægelse og sport. Svendborg er placeret midt i landet med en halv time til Odense og under to timer til København og Århus. Svendborg er med sine godt 59.000 indbyggere Fyns andenstørste kommune.
Svendborg Kommune
Indrykket 10. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk