Varsel om forhøjet vandstand i Svendborg Kommune

Foto: Svendborg Kommune.
dato

DMI har varslet om forhøjet vandstand i Svendborg Kommune, der forventes at toppe natten mellem fredag den 20. oktober og lørdag den 21. oktober.

Vandstanden ser ikke ud til at nå kritisk niveau, bortset fra på de små øer. Ændringer i sejlplanerne til og fra øerne er forventet.

Den højeste vandstand forventes fra den sydlige del af Langeland til den sydlige del af Lillebælt.

For Svendborg Havn forventes en forhøjet vandstand på omkring 1,25 meter over normalen, hvilket ifølge Beredskab Fyn ikke er kritisk. Øerne kan dog forvente en højere vandstand. '

Som forebyggelse vil der være sand og sække til afhentning i Lundeborg, Stokkebæk, på Svendborg Havn og Thurø.

Der vil være ændringer i sejlplanerne til Skarø, Drejø og Hjortø. Beboere på disse øer opfordres til at igangsætte eventuelle foranstaltninger.

Den forhøjede vandstand skyldes den kraftige østlige vind, som presser en stor mængde vand ind på kysterne fra den Botniske Bugt.


https://www.svendborg.dk/nyheder/varsel-om-forhoejet-vandstand-i-svendborg-kommune
Kilde: Svendborg Kommune