Lunde Forsorgshjem, Sydfyn søger socialfaglige medarbejdere på deltid/fuldtid med mulighed for fastansættelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du erfaring med beboere med komplekse udfordringer?

Er du god til at opbygge relationer og etablere kontakt til andre mennesker?

Har du interesse i at arbejde med metoder, og kan du dokumentere din indsats systematisk?

Lunde Forsorgshjem, Sydfyn er et midlertidigt opholdssted efter serviceloven § 110. Det ejes af Den Socialfaglige Organisation ApS. Vi modtager borgere over 18 år uanset køn, som ikke har - eller kan opholde sig i - egen bolig, fordi de på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for et botilbud og/eller aktiverende støtte og omsorg.

Vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret og vores arbejde med beboerne tager udgangspunkt i Housing First strategien, hvor målet er, at borgeren kommer i egen bolig med rette støtte efter endt ophold på forsorgshjemmet.

Empowerment-tilgangen er grundlæggende for vores arbejde og en vigtig værdi er derfor at respektere beboernes egne valg.

Dine primære opgaver:

 • Du bliver kontaktperson for et antal beboere med dertil hørende arbejdsopgaver.
 • Indgå i udarbejdelse af - og systematisk følge op på - udredning og opholdsplan for borgerens ophold på forsorgshjemmet.
 • Udføre praktisk støtte til husets beboere, som fx ledsagelse til møder, udarbejdelse af skrivelser, støtte til strukturering og organisering for blot at nævne nogle få.
 • Igangsætte aktiviteter med beboerne og deltage i ture ud af huset.

Vi ønsker socialfaglige medarbejdere, som karakteriserer sig selv med nedenstående kvalifikationer:

Dine faglige kompetencer:

 • Du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller har anden relevant socialfaglig baggrund som f.eks. sundhedsfaglig medarbejder.
 • Du har nogle års erhvervserfaring – evt. erfaring med mennesker, der er hjemløse og har komplekse sociale udfordringer.
 • Du har gode relationskompetencer og kan etablere kontakt til andre mennesker - også i situationer der kræver proaktivitet.
 • Du deler viden og erfaring med kollegaer, så vi sammen øger vores kompetencer.
 • Du kan arbejde med IT på brugerniveau.
 • Du er i stand til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret.
 • Du har interesse i at arbejde med metoder, opholdsplaner, evaluering og systematisk dokumentation af din indsats.
 • Du kan formulere dig mundtligt såvel som skriftligt.

Dine personlige kompetencer:

 • Du er anerkendende og respektfuld i din tilgang til såvel beboere som kollegaer.
 • Du har en personlig robusthed og kan fastholde dine personlige grænser i forhold til beboernes ofte kaotiske og konfliktfyldte liv.
 • Du er i stand til at bevare roen, selvom der opstår forvirring omkring dig, eller når omgivelserne bærer præg af akutte omstændigheder.
 • Du er interesseret i et tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum.
 • Du er i stand til at arbejde selvstændigt samtidig med, at du kan være en del af et team.
 • Du har lyst til at arbejde udviklingsorienteret, og er i stand til at se muligheder og løsninger.
 • Du er fleksibel og villig til at udføre praktiske opgaver, også i samarbejde med beboerne, som en del af det pædagogiske tilbud.
 • Du bidrager positivt til trivslen i hele huset.

Vi tilbyder dig:

 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor det faglige niveau vægtes højt, og hvor der er lydhørhed for dine idéer og faglige input.
 • Refleksion er en naturlig del af arbejdet i vores hverdag, og der arbejdes kontinuerligt med den socialfaglige og pædagogiske indsats.
 • Mulighed for at udvikle dine faglige ambitioner sammen med engagerede kollegaer i en tværfaglig medarbejdergruppe med et højt engagement og plads til humor.
 • Løbende supervision.
 • En arbejdsplads, der er fokuseret på succesfuld opgaveløsning, der gør, at vores beboere udvikler sig i en konstruktiv retning, som de selv er med til at bestemme, og at de kommer videre til en permanent egnet boligform.
 • Vi understøtter trivsel og prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Løn og ansættelsesvilkår 

Vi søger socialfaglige medarbejdere på deltid og fuldtid med mulighed for fastansættelse. Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider, herunder arbejde i aftentimerne, weekender samt på helligdage.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt, så send os din ansøgning, hvis du kan genkende dig selv i stillingen.

Når stillingerne er besat, vil jobopslaget blive fjernet fra Jobnet.

Vi indkalder løbende egnede kandidater til samtale og ansætter, når vi finder de rigtige til stillingerne.

Vi tilbyder dig løn efter kvalifikationer og attraktiv pensionsordning og sundhedsforsikring. 

Det er et krav, at medarbejderen har kørekort til alm. bil og kan fremvise tilfredsstillende straffeattest.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forstander Mette Bak Olesen på telefon 28765687.

Ansøgning, CV, eksamensbevis og evt. andre relevante dokumenter bedes uploadet via dette link: https://ansogning.densocialfagligeorganisation.dk/dsfo/

Lunde Forsorgshjem, Sydfyn, er en del af Den Socialfaglige Organisation ApS, der er en landsdækkende virksomhed med mere end 100 ansatte. Vi er specialiseret i at lave tilpassede løsninger af høj kvalitet på det socialfaglige område, hvor vi sætter mennesket i centrum. Vi vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet og ordentlighed højt i vores måde at drive virksomhed på. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Svendborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Lunde Forsorgshjem, Sydfyn, Højevej, 5771 Stenstrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948929

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet