Afspærring på Svendborg Havn

Foto: Svendborg Kommune.
dato

Fredag den 5. april 2024 blev det observeret, at overdelen på Pakhus 6, beliggende på Østre Havnevej 12, er begyndt at hælde ind over bygningen.

Der er nu iværksat en undersøgelse for at vurdere alvoren af situationen og afgøre, hvilke tiltag der skal tages for at rette op på hældningen.

I mellemtiden er der etableret en sikkerhedszone omkring bygningen, der strækker sig til Østre Havnevej og Lars Møllers Kaj, for at forhindre eventuelle personskader, hvis bygningen skulle kollapse.

Det er endnu uklart, om der er en reel risiko for sammenstyrtning, men dette vil blive undersøgt af eksterne rådgivere. Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning er en vognbane på Østre Havnevej og en cykelsti ved bygningens gavl midlertidigt lukket.


https://www.svendborg.dk/nyheder/afspaerring-paa-svendborg-havn
Kilde: Svendborg Kommune